DEZMIR, jud. Cluj (S. X)

În hotarul satului au fost identificate două villae rusticae:

  1. 1. În punctul „Crişeni“, într-o vale ce se deschide spre Someş, în apropierea drumului roman dintre Napoca şi Apahida, s-au descoperit substrucţii ale unei clădiri de epocă romană. Din ruine s-a scos un altar votiv închinat lui Silvanus de către sclavul Securus (CIL, III, 863=7661) şi tot de aici se menţionează un sarcofag de piatră. Ansamblul descoperirilor semnalează cu multă certitudine o villa rustica.
  2. 2. În hotarul „Sub Berc“ a fost cercetată arheologic, în anul 1903, o villa rustica. Construcţia avea forma dreptunghiulară, cu dimensiunile 22,25 x 16,7 şi ziduri în tehnica opus incertum. Ea cuprindea cinci încăperi şi o posibilă curte interioară, atrium, cu un bazin impluvium. Materialul arheologic recoltat în timpul săpăturilor constă din cărămizi, ţigle, cuie, piroane, o verigă din fier şi ceramică romană provincială.
  3. 1. K. Torma, ArchKözl, 5, 1865, p. 13; Idem, Limes, p. 17; Gooss, Chronik, p. 71; I. Marţian, Repertoriu, nr. 288; TIR, L 34, p. 52; I. Mitrofan, ActaMN, 11, 1974, p. 43 sqq; IstCj, p. 35; RepCj, p. 185, nr. 6; 2. A. Buday, ErdMúzEvk, 1906, p. 64; M. Roska, Dolg, 2, 1911, p. 106-110; Idem, Rep, p. 66, nr. 28; I. Mitrofan, ActaMN, 10, 1973, p. 150; IstCj, p. 36; RepCj, p. 185, nr.
Sursa :– Aşezările rurale din Dacia romană intracarpatică –